Video


NM scala 2013

Fredsmyr Modellflyplass
Wingo på flottører
F16
Logo 10 (helikopter)
Harvard elektro

Habu 32 på sølvknapp 2012
Evje 12. 05.13

F-16 fra Savex med Stumax SM 89-45
Per's F-16 fra Pilot
Evje 21.05.13 Super Reaper
Evje 26.05.13 Super Reaper

Lado RS666 i Robart 622

Dakota på Evje 2014

Norge rundt 1977


Lene

El-jet med Stumax-vifte                   nesten jetlyd
Panther F9F med Stumax-vifte       nesten jetlyd

Microfly
Evje 12.05.13 Åge & Hans Bernhards fly
Evje 12.09.13. Trening på landin
g

Gunnars Modellflyskole 28.10.2015