Elmotor

En elektrisk motor med børster lager radiostøy. For å redusere støyen kobler man på 3 kjeramiske kondensatorer slik som tegningen viser. Kondensatorene kan være fra 47 til 100 nF.
Hvis man kobler flere motorer i paralell, bør man i tillegg koble på en schotky-diode på hver motor. Det reduserer varmgang i regulatoren. Dioden skal kobles med pila (sperreretning) mot pluss.