Landingsprosedyre

Med tillatelse fra Norwegian Modellers - kopi fra deres katalog.