De mest brukte kanal-nr. på Fredsmyr.


Navn
Kanal nr
Frekvens (Mhz)
.
61
35.010
Jan Nilsen
62
35.020
.
63
35.030
Roy Johansen
64
35.040
.
65
35.050
Gunnar Tjemsland
66
35.060
.
67
35.070
Øyvind Erland
Tor Holgersen
Steinar Lie
68
35.080
.
69
35.090

Are Vegusdal

70
35.100
.
71
35.110
Carl Bakken
Thorbjørn Drage
72
35.120

Rolf Mikkelsen
Joe Thunberg

73
35.130
Geir Vatne
Tom Tversland
Frode Myklevold
74
35.140
Ivar Thorstensen
75
35.150
.
76
35.160
Kai-Vidar Utsogn
77
35.170
??
78
35.180
Helge Knutsen
79
35.190
Rune Mørkesdal
80
35.200
.
81
35.210
Pål Braathen
82
35.220
.
83
35.230
.
84
35.240
.
85
35.250
.
86
35.260
.
87
35.270
.
88
35.280
.
89
35.290
.
90
35.300

Gunnars Modellflyskole 02.06.2007