Gunnars Modellflyskole 02.08.2013

Innkjøring av Lipo.

Nye lipo batterier bør kjøres inn.

Det anbefales følgende de fem første gangene:
- lading maks 1C
- utlading maks 5 c

Eksempel for et 3000 mAh:
- lading maks 3 A
- utlading maks 15 A

                                                            og ikke mer enn 50 % = 1500 mAh

Link til nærmere forklaring.