Justering av forgasseren.

For å få en vellykket tur må man ha en motor som ikke stopper. Tank og slanger må være korrekt montert og fuelen må være fri for rusk. Bruk fuelfilter og riktig plugg og mye tid på selve justeringen. Når dette er riktig utført skal motoren kunne gå i alle flyets stillinger. Ikke ta flyet opp før du har en "trygg" motor. Stopper motoren i avgangen kan det ende med krasj.

Det er to typer forgassere:

  1. med to dyser
  2. med en dyse og lufthull for tomgang

Blandingen luft og fuel må være riktig. Er det for mye luft i forhold til fuel vil motoren gå magert og stoppe. Er det for lite luft i forhold til fuel, vil motoren gå tungt og ikke opnå riktig turtall på full speed. Blandingen må først justeres på full speed og deretter på tomgang.

1. Fogasser med to dyser.
Start av motor:

Trottelen settes fullt åpen og hoveddyse skrus ut ca 1,25 - 1,5 omdreininger. Tøm noen dråper med fuel i åpningen eller tett med en finger samtidig som man snurrer propellen rundt noen ganger for å suge fuel inn i motoren.
- med trottelen åpen snurrer man  propell rundt noen ganger for å blande fuel og luft
- sett trottelen litt over tomgang
- sett på gløding
- snurr propellen hurtig rundt
- etter at motoren har startet øker man turtallet gradvis til full speed
- hvis den går for rikt, skrur man hoveddyse med klokka
- etter å ha justert inn motoren med full speed - reduser turtallet til tomgang
- juster tomgang - hvis rik - skru tomgangsdysa med urviser

Tomgangen er riktig justert når man etter at motoren har gått på tomgang i flere sekunder kan gi full gass uten at motoren stopper eller hoster.

Når man justerer inn fullgass, skal man kunne merke forskjell på turtallet når man justerer mer enn 5-6 knepp. Hvis man kan skru f.eks. 1/2 omdreining uten at noe skjer, tyder det på rusk i dysekammeret. Dette må renses og en av mange metoder er følgende:
- skru ut dysenåla
- sett trottel fullt åpen
- tett igjen hull for dysenål
- sprut inn/ut fuel gjennom fuel-tilkoblingen

Den siste testen før avgang:
- gi full gass
- hold flyet med nasen rett opp
Hvis motoren stopper, er fullspeed for mager og dysenåla må åpnes (mot klokka) med noen knepp

2. Forgasser med hoveddyse og lufthull for tomgang.
Innstilling av fullspeed er lik som for forgasser med to dyser.
Når man skal justere tomgang, skal tomgangsskrue skrus mot urviser hvis motoren går for rikt. Det blir da mer luft i forhold til fuel.


Gunnars Modellflyskole 09.11.2002