Evens krasj - eller planting av fly.

11.07.2004
Det var en nydelig dag. Første tur gikk på skinner. Også andre tur - inntil flyet bare satte nasen i myra - bom fast.

Even fatta null - hva gikk galt.Får grave flyet forsiktig opp.

Utrulig - men sant - nesten ikke ei skramme.


Årsaken var defekt sender- eller mottaker-krystall.

Et krystall kan bli ødelagt hvis det for eksempel faller i gulvet eller får et støt. Hva som er skjedd denne gang er det ingen som vet, men ett av de har endret frekvensen. Rekkevidden var ca 30 m.