Gunnars Modellflyskole 23.11.2013

Dougles DC-3

07.11.17

Det har alltid vært problem å holde retningen i take-off. Nå har jeg lagt inn 2 mixer slik at den en motoren også styres via sideror. Da vil man lettere kunne styre retningen.

Følgende er lagt inn i Spektrum DX9 senderen:
- system setup
- channel assign - next
- AUX 3 : THR

Mix 1                        (throttel styrer kanal 8)
- Thr > Ax3
- Rate       0 %     0 %
- Offset    0 %
- Trim       inh
- Switch   On

Mix 2                        (- trottel styres også med sideroret)
                                  (= den ene motoren kan gå fortere eller seinere enn den andre)
- Rud > Thr
- Rate     20 %     20 %
- Offset    0 %
- Trim     inh
- Switch   On


Klikk på bilde og se mer.


Klikk på bilde og se mer.