Balansere flyet.

Det er meget viktig at flyet er balansert. Ett baktungt fly vil være ustabilt og vanskelig å fly. Flyet skal balanseres uten fuel i tanken.
Når du kjøper et fly vil balansepunktet være avmerket på tegningen. Denne sida viser også hvordan man kan regne seg frem til CG-punktet.

Fig 1 viser en typisk vinge for en trainer. En enkel tommelfinger-regel er :
- tyngdepunktet målt fra forkant av vingen = vingens bredde / 3
- hvis vingen er 16 cm brei, kan tyngdepunktet være ca 5,3 cm målt fra forkant.

Tyngdepunktsberegning