Øvelsene

Å fly modellfly er vanskelig og ikke noe man lærer i løpet av ei helg. Man skal lære noe helt nytt. Hjernen skal reagere på ulogiske ting. For eksempel - når flyet kommer i mot deg og du tar stikka til høyre, vil flyet gå til venstre.

I starten må man konsentrere seg og tenke før man handler. Etter hvert reagerer man automatisk (på refleks). Før man kommer så langt må man trene, trene og atter trene.

Det som foregår oppe i lufta er rimelig enkelt å lære, men landingsinnlegg og landing er en av de vanskelige øvelsene. Om man bruker 40-50 turer før man er i mål, så fortvil ikke. Alle har stort sett samme problem. Etter at man har vært igjennom kurset, bør man fortsette å trene mye på landingsinnlegg og landing.

Noen viktige regler:
  - kontroller at rorene fungerer før avgang
  - bruk rolige stikke-bevegelser
  - hold kontinuerlig øye med modellen
  - fly ikke rett over deg
 
Skolen gir instruksjon i følgende øvelser:

1. Venstre-sving.
Hvis du skriver med høyre hand, er en venstre-sving lettere enn en høyre. Øvelsen består av rette legger med 180 graders svinger i hver ende av flysektoren. Svingen utføres med en kombinasjon balanseror (eller sideror) og høyderor. Man starter med å legge flyet med balanseroret (eller sideror). Deretter gir man gradvis høyderor for å holde høyden og nøytraliserer balanseroret i selve svingen. Svingen avsluttes med å rette opp flyet og høyderor til nøytral. Når eleven har kontroll på denne øvelsen går man over på høyre-sving.
2. Høyre-sving.
Normalt er en høyre-sving vanskeligere enn en venstre. Øvelsen består av rette legger med 180 graders svinger i hver ende av flysektoren. Når eleven mestrer både venstre og høyre sving går man over på åtte-tall
3. Åtte-tall.
Med denne øvelsen forsterker man innlæringen av venstre- og høyre-sving.
4. Avgang
I forkant av selve øvelsen takser eleven på bakken. Man får da øvd inn bruken av trottel- og side-rors stikke. Før selve avgangen må man være sikker på at motoren ikke stopper og at flyet takser rett frem når man gir gass. Elev og instruktør står bak flyet og tar av mot vinden.
5. Landingsinnlegg.
Det er egentlig denne øvelsen som er nåløyet og som krever mest trening. Gjøres denne riktig går det andre av seg selv. Man starter å øve i god høyde. Etterhvert som eleven reagerer automatisk uten å tenke, senkes høyden mer og mer.
I grove trekk reduseres motor-turtallet ned mot tomgang, eleven styrer flyet i riktig glideflukt og øver på å finne retning inn til stripa med overflyving i sikker høyde. Når man står i kanten av stripa, har man retningen i øyekroken.
Etter siste sving - flyr eleven rett mot seg.
Som regel skal flyets nase peke nedover
og man regulerer høyden både med høyderor og motorturtall.
6. Landing.
Når eleven har trent både lenge og vel på landingsinnlegg og har tilnærmet full kontroll - foretar han landing. Landningen tas mot vinden – utflating ca 20 cm over stripa– motor på tomgang

Gunnars Modellflyskole 08.04.04