Vinteren 2007-2008 Fredsmyr Modellflyplass.


Vinter og perfekte flyforhold.Gunnar med Magister inn for landing. 4 kuldegrader og helt stille.
Kenneth, Knut, Per Morten og Arnstein var der også.

Kenneth med Cub'en tester innflyving fra øst etter at trærne er fjernet.


Kenneth og Gunnar har fjernet noen trær i innflyving fra øst.


30.jan. 08

Gunnars Modellflyskole 08.03.2008